Stellengesuche2023-04-11 assistenzboerse.de
Virtuelle Assistenz 🔗

Ort: Nordrhein-Westfalen
Art der Assistenz: Arbeitsassistenz, Persönliche Assistenz, Studienassistenz
Anstellungsart: Mini-Job
Name: Katharina
Email: katharina.business@gmx.de

2023-04-13 assistenzboerse.de
Arbeitsassistent 🔗

Ort: Baden-Württemberg
Art der Assistenz: Arbeitsassistenz, Persönliche Assistenz, Reiseassistenz
Anstellungsart: Vollzeit, Teilzeit, Mini-Job
Name: Timo
Email: pissde@icloud.com
=